Veleposlaništvo RS Pariz /Gospodarske zadeve /Bilateralno gospodarsko sodelovanje /

Bilateralno gospodarsko poslovanje

 

Francija je šesto največje svetovno gospodarstvo in drugi največji trg v EU. Francija ima močne industrijske sektorje, hkrati je največja kmetijska sila v EU in predstavlja četrtino njene celotne kmetijske proizvodnje.

Francija si je zadala ambiciozen program na področju gospodarstva in reform v smeri liberalizacije, fleksibilnosti in zmanjšanja birokracije, ki ga uspešno izvaja. Po lestvici privlačnosti EY je bila Francija v letu 2019  prva destinacija tujih investicij  v Evropi, pred Združenim kraljestvom in Nemčijo.

Sodelovanje med Francijo in Slovenijo na gospodarskem področju ter posebej investicijsko sodelovanje, ima dolgo tradicijo. V letu 2019 je bila Francija 6. najpomembnejši  zunanjetrgovinski partner Slovenije in 8. najpomembnejši tuji investitor za slovensko gospodarstvo.

Med Slovenijo in Francijo je vzpostavljeno strateško partnerstvo. V juliju 2019 je bil podpisan Akcijski načrt v okviru strateškega slovensko-francoskega partnerstva za obdobje 2019-2022, ki opredeljuje nekatera prioritetna področja sodelovanja na gospodarskem področju.

V akcijskem načrtu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo "Mednarodni izzivi 2019-2020" je francoski trg označen kot prioritetni ciljni trg, na katerem je potrebno spodbujati internacionalizacijo. Tudi Slovenska turistična organizacija Francijo v Programu 2019/2020 uvršča med prioritetne trge.

V letu 2019 je obseg blagovne menjave med Slovenijo in Francijo presegel 3 mrd EUR, Slovenija je imela presežek v višini 641 mio EUR. Po podatkih Francoske generalne direkcije za carine in davke je blagovna menjava med državama med aprilom 2019 in marcem 2020 znašala 2,95 mrd EUR (slovenski izvoz v Francijo 1,69 mrd  EUR, slovenski uvoz iz Francije 1,27 mrd EUR). Več kot polovico menjave je vezano na avtomobilsko industrijo in opremo.

Francoski trg je zahteven in velik. Vstop na trg je potrebno načrtovati in izvajati dolgoročno. Eden od pomembnih elementov vstopa na francoski trg so specializirani sejmi.  Francoski trg predstavlja priložnost za trženje inovativnih izdelkov, tudi trajnostno naravnanih izdelkov. V poslovanju s francoskimi parterji je pomemben oseben stik ter tudi znanje francoskega jezika.

Kriza Covid-19 je francosko gospodarstvo močno prizadela. Francoska vlada je sprejela številne podporne ukrepe za pomoč gospodarstvu in izvoznim podjetjem ter tudi pakete pomoči za specifična področja in sicer turizem, avtomobilsko industrijo in letalsko industrijo, ki so med ključnimi stebri gospodarstva z namenom čim prejšnjega okrevanja. Francija je zagovornica večje industrijske suverenosti v Franciji in Evropi, kar lahko predstavlja tudi priložnost.