Veleposlaništvo RS Pariz /UNESCO /

UNESCO

Slovenija je bila na zasedanju 38. Generalne konference Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in šport s podporo 167 držav izvoljena za članico Izvršilnega odbora UNESCO za obdobje 2015-2019.

Stalni predstavnik Slovenije pri Izvršilnem odboru UNESCO je prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik. Stalna delegacija Slovenije pri UNESCO, skupaj s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, zastopa stališča Slovenije pri uresničevanju Agende 2030 na področju izobraževanja in pri prispevku UNESCO za dosego ciljev trajnostnega razvoja do 2030 na področjih znanosti, informacij in komunikacij ter kulture in medkulturnega dialoga.


Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je specializirana agencija Združenih narodov, ustanovljena s sprejetjem Ustave UNESCO v Londonu, 16. novembra 1945.
Poslanstvo UNESCO je prispevati h gradnji miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnem dialogu skozi naslednja področja delovanja: izobraževanje, znanost, kulturo, komunikacije in informacije. UNESCO si prizadeva:

- doseči kakovostno izobrazbo (za vse in vseživljenjsko učenje);
- mobilizirati znanja znanosti in politik (za trajnostni razvoj);
- nasloviti nastajajoče družbene in etične izzive;
- spodbujati kulturno raznolikost (medkulturni dialog in kulturo miru);                                                              
- graditi vključujoče in na znanju temelječe družbe (z informiranjem in komuniciranjem);
- doseči enakost spolov na vseh področjih delovanja.


V središču UNESCO prizadevanja je ustvarjanje pogojev za dialog med civilizacijami, kulturami in narodi, ki temelji na spoštovanju skupnih vrednost. UNESCO si prizadeva za oblikovanje in uresničevanje  globalne vizije trajnostnega razvoja, ki vključuje tudi spoštovanje človekovih pravic, medsebojno spoštovanje in odpravo revščine.

Generalna konferenca UNESCO, na kateri sodelujejo vse države članice, zaseda vsaki dve leti in sprejema temeljne dokumente, program in proračun organizacije, vsaka štiri leta pa imenuje oziroma izvoli tudi generalnega direktorja. Med dvema zasedanjema organizacijo usmerja Izvršilni odbor, ki ima 58 članic, proporcionalno iz vsake izmed 5 volilnih skupin. Slovenija je bila novembra 2015 za obdobje do 2019  izvoljena v Izvršilni odbor UNESCO. Sekretariat organizacije je razdeljen na 6 sektorjev (izobraževanje, kultura, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti in humanistika, informacije in komunikacije, zunanje zadeve in odnosi z javnostmi), ki jih vodijo pomočniki generalne direktorice.

Stalna delegacija Slovenije pri UNESCO, skupaj s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, zastopa stališča Republike Slovenije na področjih v pristojnosti UNESCO.

Vloga Stalne delegacije RS je zagotoviti koordinacijo in prenos informacij med Sekretariatom UNESCO in vlado, ministrstvi ter vladnimi službami Republike Slovenije.