Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
31.05.2021  

Vstop iz Francije v Slovenijo

Posodobljeno 3. junija 2021


Območja, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2,  je slovenska vlada uvrstila na rdeči seznam uvrstila naslednje francoske regije: Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine (slednje s 5. junijem ni več na rdečem seznamu), Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes in Provence-Alpes-Côte d’Azur ter čezmorska ozemlja Guadeloupe in La Réunion ter Guyane (slednja od 5. junija).

Za potnike, ki prihajajo iz drugih francoskih območij, torej ki niso na zgornjem seznamu, pa ne veljajo nobene omejitve in lahko vstopijo v Slovenijo brez testa in brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predložijo dokaz, da so pred tem najmanj 5 dni neprekinjeno prebivali na območju, ki ni na  rdečem seznamu..

Osebo, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe s Covid-19 ob vstopu  v Slovenijo napoti v karanteno na domu za deset dni, razen če ob prehodu meje predloži:

1. dokazilo o negativnem rezultatu PCR testa na Covid-19, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državi članici EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Veliki Britaniji ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji, - NOVO: od 5. junija za vstop v Slovenijo velja tudi antigenski test, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljeniv prej navedenih državah;

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

3. dokazilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
-  drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
-  drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
-  prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
-  odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
-  prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
-  drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
-  drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
-  drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

4. Velja tudi izjema za vstop brez karantene za tiste prebolevnike iz 2. točke, ki so se v najkasneje v osmih mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva iz 3. točke. Ustrezna zaščita za te prebolevnike je vzpostavljena takoj po cepljenju (z dnem cepljenja). Kot ustrezno dokazilo ob vstopu se šteje kombinacija:
- dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in pozitivnega testa PCR ali
- dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in potrdila zdravnika o prebolelem covid-19.

Dokazila iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.
Dokazila o cepljenju (iz 3. točke) so lahko:
- izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva ali
- vpis v Knjižico o cepljenju ali
- izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju).


Izjeme brez karantene in negativnega testa PCR  

Določene so tudi izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in ne potrebuje negativnega testa PCR., tudi če prihaja z območja na rdečem seznamu:
1. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza* ali z njega;
2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu**, če zapusti Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
3. osebi, ki potuje v tranzitu** čez Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 12 urah po vstopu;
4. osebi z diplomatskim potnim listom***;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
6. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;
8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;
10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini;
11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici EU  ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili (to izjemo oseba lahko uveljavlja, če v istem dnevu vstopi in izstopi iz države);
12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje (ta izjema velja tudi za njegove ožje družinske člane**** in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj);
13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje;
14. osebi, ki prevaža dnevnega šolarja (11. točka) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu.

* Izjema za opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza velja za voznike s tovornim vozilom. Ko so vozniki brez tovornega vozila in v Sloveniji nimajo prijavljenega začasnega ali stalnega bivališča, lahko uveljavljajo izjemo, ki velja za voznike v mednarodnem prometu (1. točka prvega odstavka 7. člena odloka). Vozniki brez tovornega vozila, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno bivališče, pa te izjeme ne morejo uveljavljati.
** Tranzit pomeni, da mora oseba v 12 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija 2020 naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.
*** Osebe, ki so jim mednarodne organizacije izdale laissez-passer potovalni dokument, in z vabilom ali potrdilom, ki ga izda državni organ Republike Slovenije, ter izkažejo službeni namen svojega obiska v Sloveniji, se obravnavajo enako kakor imetniki diplomatskih potnih listov.
**** Za ožjega družinskega člana štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, razvezani zakonec, partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, ter njihovi starši in otroci.

Izjeme brez karantene in z negativnim rezultatom PCR ali HAG testa, ki ni starejši od sedmih dni od dneva odvzema brisa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo z območja na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na Covid-19, ki ni starejši od 7 dni od dneva odvzema brisa:
1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v 5 dneh po prehodu meje;
2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic EU ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v 5 dneh po prehodu meje;
3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
4. osebi, ki mejo prehaja iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje. Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.
Oseba, ki uveljavlja izjemo, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu.


Izjema brez karantene in z negativnim rezultatom PCR ali HAG testa, ki ni starejši od treh dni od dneva odvzema brisa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje,

če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na Covid-19, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa. PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Izjema v delu, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, velja tudi za ožje družinske člane posameznika in ostale osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Oseba, ki uveljavlja izjemo, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu.