Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
04.02.2021  

Od 4. februarja 2021 manj izjem za vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa

Posodobljeno 5. februarja 2021

Vlada Republike Slovenije je 4. februarja 2021 izdala odlok, s katerim je določila manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa za potnike, ki prihajajo iz držav na t.i. rdečem seznamu ter dodala izjeme za vstop brez karantene, a le z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test), ki ni starejši od sedem dni.

Še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo predloži negativni izvid testa. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki so objavljeni na spletni strani NLZOH, in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici EU ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa. Karanteno na domu lahko kadarkoli prekinejo z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test).

Izjeme za vstop v Slovenijo brez negativnega testa in karantene

Po novem je deset izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Vstop se tako dovoli:

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C številka 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;

 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;

 4. osebi z diplomatskim potnim listom;

 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

 6. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;

 7. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

 8. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

 9. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;

 10. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje.

Oseba iz 6. točke mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali s hitrim antigenskim testom ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za osamitev pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom, če oseba prihaja iz države EU s slabšo epidemiološko sliko

Za štiri izjeme, ki so veljale do sedaj, ne bo več možen vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa, RAZEN, če prihajajo iz države članice EU ali schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s Covid-19 na 100.000 prebivalcev je nižja od 14-dnevne incidence v Sloveniji. Podatki o 14-dnevni incidenci po posameznih državah so dostopni tudi na Covid-19 Sledilniku.

Če pa osebe prihajajo iz držav, katerih 14-dnevna incidenca je višja kot v Sloveniji, pa se po novem od njih zahteva predložitev negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki so objavljeni na spletni strani NLZOH,. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici EU ali schengenskega območja.

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa, dovoli:

 • čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 • osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
 • državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 • osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Francijo je slovenska vlada 26. oktobra 2020 uvrstila na t.i. rdeči seznam, omejitve pa ne veljajo za potnike, ki prihajajo iz naslednjih francoskih čezmorskih ozemelj: Guadeloupe, Martinique in La Reunion, ki so na oranžnem seznamu (vstop v Slovenijo je mogoč brez testa in brez karantene).

Več informacij o prehajanju slovenske meje in seznam rdečih držav so dostopni na spletni strani Vlade RS.