Veleposlaništvo RS Pariz /Novice /
02.05.2011  

Obvestilo o treh zakonodajnih referendumih 5. junija

Državni zbor RS je za 5. junij 2011 razpisal tri zakonodajne referendume, in sicer o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (odlok), Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (odlok) in Zakonu o varstvu dokumentarnega gradiva ter arhivih (odlok). Na našem veleposlaništvu (28, Rue Bois le Vent, 75116 Pariz) bo referendum potekal 5. junija 2011 od 9. do 17. ure.
 
Volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji (ZDOMCI) in so torej vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini,  se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu ter - v kolikor se pravočasno prijavijo pri Državni volilni komisiji -  glasujejo ali na našem veleposlaništvu ali po pošti. Za obe obliki glasovanja se je potrebno prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 21. maja 2011. Izpolnjene in podpisane prijavnice je potrebno poslati neposredno na Državno volilno komisijo po faksu (+386 1 4331 269), ali poskenirano (zaradi podpisa) po elektronski pošti na naslov rvk(at)gov.si, ali po pošti (Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana). Zapozneli zahtevki se bodo kot prepozno vloženi zavrgli.

Volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (IZSELJENCI), lahko glasujejo po pošti ali na našem veleposlaništvu. V primeru glasovanja po pošti, mora volivec - za razliko od državnih volitev - zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji. Rok za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti za izseljence je 21. maj 2011.

Vsi volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine (v našem primeru Francija in Monako), lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov našega veleposlaništva (gradivo mora prispeti do odprtja volišča, 5. junija 2011) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 4. junija 2011, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 13. junija 2011 do 12.00 ure.

Izseljenec, ki bo na dan 5. junija 2011 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 2. junija 2011.

Volilni imeniki bodo razgrnjeni na veleposlaništvu od 10. maja 2011.  V času razgrnitve volilnih imenikov imajo državljani RS s stalnim prebivališčem v tujini (IZSELJENCI) možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa. Popravke je možno opraviti na podlagi dokazil, kot so izpiski iz matičnih knjig ali pisne izjave o spremembi prebivališča v tujini.

Dodatne informacije vam bomo pošiljali sproti, sicer pa so na voljo tudi na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk.gov.si/.