Veleposlaništvo RS Pariz /Izobraževanje /Visokošolsko izobraževanje in raziskovanje v Sloveniji /

Visokošolsko izobraževanje in raziskovanje v Sloveniji

Iskanje slovenskih visokošolskih zavodov:
Iskanje slovenskih visokošolskih zavodov je na voljo na spletnih straneh:
http://studyinslovenia.si/
http://portal.evs.gov.si/tuji-studenti

eVŠ - Evidenca visokošolskih zavodov in študijski programov
V eVŠ evidenci visokošolskih zavodov se vodijo podatki o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter v eVŠ evidenci študijskih programov podatki o javnoveljavnih študijskih programih in študijskih programih za izpopolnjevanje (81. č člen in 81. d člen zakona o visokem šolstvu – Uradni list RS, št. 75/16).
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja
Informacije o priznavanju in vrednotenju izobraževanja so na voljo na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/vrednotenje_izobrazevanja/

Uporabne spletni strani glede možnosti raziskovanja v Sloveniji
Informacije o izvajanju raziskovalnih projektov so dostopne na spletnih straneh:
http://studyinslovenia.si/study/research-opportunities/

https://www.euraxess.si/

https://www.arrs.gov.si/en/progproj/

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/