Veleposlaništvo RS Pariz /Izobraževanje /

Izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo v Republiki Sloveniji osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih  je organizirano v osnovnih šolah za odrasle in na ljudskih univerzah.

Srednješolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje.
Seznam srednjih šol in dijaških domov v Sloveniji lahko najdete na povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Višje strokovno izobraževanje
Višje strokovno izobraževanje dopolnjuje oziroma zaokroža ponudbo v terciarnem izobraževanju. Seznam višjih strokovnih šol je na voljo na povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Visokošolsko / Univerzitetno Izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano na univerzah, na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in na nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih.
Podrobnejše informacije o slovenskem visokošolskem sistemu so na voljo na  spletni strani:
http://studyinslovenia.si/study/slovenian-higher-education/