Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Prevoz posmrtnih ostankov /

PREVOZ POSMRTNH OSTANKOV IN IZDAJA POSMRTNEGA POTNEGA LISTA

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Slovenijo je potrebno predložiti:


- kopijo osebnega dokumenta umrle osebe
- dokumente, ki jih izda pristojna francoska prefektura : izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo o vzroku smrti, dovoljenje za pokop
- potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve)               
- podatke o prevoznem sredstvu in osebi, ki spremlja prevoz
- potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v Sloveniji v kraju, kjer bo opravljen pokop ali hramba žare (le v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana).

 Francoske pogrebne službe imajo teritorialno pristojnost za opravljanje pogrebnih dejavnosti, vključno s pridobitvijo dokumentacije. Slovenske pogrebne službe ali posamzniki ne morejo sami pridobiti teh dokumentov. Nujen je torej najem uslug ene izmed francoskih pogrebnih služb.

Prevoz žare lahko opravi posameznik ali slovenski pogrebni zavod z mednarodno licenco. Prevoz krste je možen zgolj preko pogrebnih podjetij z mednarodno licenco.