Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Sprememba stalnega/začasnega naslova v tujini /

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča je državljan Republike Slovenije, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije s prebivališčem v tujini. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Zakon pa omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije. Ta pride v poštev, ko posameznik namerava odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča. Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen naslov začasnega naslova v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Obrazec za prijavo/odjavo stalnega/začasnega naslova v tujini

Obrazec za prijavo naslova mladoletnemu otroku

Obrazec -zahteva za vpis v evidenco volilne pravice