Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Urejanje matičnih zadev in pridobivanje izpiskov /

UREJANJE MATIČNIH ZADEV IN PRIDOBIVANJE IZPISKOV

Državljani Republike Slovenije, ki prebivajo v tujini, lahko na Veleposlaništvu RS v Parizu uredijo nekatere uprave zadeve, za katere postopki potekajo v RS.
Med te sodijo tudi npr.:
- izdajo novega potnega lista (glej rubriko Potni listi)
- naknadni vpis rojstva otroka (glej rubriko Državljanstvo)
- naknadni vpis poroke
- sprememba osebnega imena
- vročanje pravnih aktov
- posredovanje izpiskov iz matičnih knjig
Na veleposlaništvu lahko torej uredite vpis matičnih dejstev v matični register, npr. kadar gre za slovenske državljane , ki so bili rojeni v tujini, ali so v tujini sklenili zakonsko zvezo, ali so v tujini umrli, ipd. Veleposlaništvo lahko v tem primeru pomaga v smislu posredovanja izpiskov pristojnim upravnim enotam v Republiki Sloveniji, ki izvedejo naknadni vpis dejstva v matični register. Takse ni.

Pomembno - Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (Francija je pristopnica k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).

Na Veleposlaništvu lahko prav tako zaprosite za pridobitev izpiskov rojstev, porok ali smrti, ki so zavedeni v Sloveniji. Taksa za pridobitev ter posredovanje izpiska znaša 25 €.

OVERITVE LISTIN

Veleposlaništvo RS v Parizu opravlja overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisih in prepisih ali fotokopijah za rabo v nekaterih postopkih v Republiki Sloveniji.
Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine.

Veleposlaništvo nima notarskih pooblastil, zato ne overja listin za katere je potrebna sodna oz. notarska overitev (npr. listine iz katerih izhaja zemljiškoknjižni vpis/sprememba).
Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Na veleposlaništvu je mogoče overiti podpis na dokumentu (npr. na pooblastilu, pogodbi etc.), overiti prevod ter overiti kopijo dokumenta. 


Overitev podpisa
  
Stranka osebno prinese originalni dokument na veleposlaništvo. S seboj prinese še osebni dokument (osebna izkaznica, potni list). Lahko se podpiše pred uradno osebo ali pa podpis na dokumentu prizna kot svojega.

Konzularna taksa znaša 19€ 
 
Prevod in overitev prevoda
 
Na veleposlaništvu je mogoče za potrebe uradnih postopkov v Sloveniji overiti prevod (v kolikor je original v francoščini ali angleščini). 
Pri overitvi prevoda je potrebno predložiti originalni dokument ter prevod.
 
Konzularna taksa za overitev prevoda  znaša 14€ na stran, taksa za prevod na Veleposlaništvu pa 35€ na stran.

Overitev kopije
 
Stranka na veleposlaništvo prinese originalni dokument (Veleposlaništvo naredi kopijo dokumenta na posebnem za to namenjenem obrazcu)  ter osebni dokument (osebna izkaznica, potni list).
 
Konzularna taksa znaša 14€ za prvo stran, vsaka naslednja stran je 6€.

 

Seznam sodno zapriseženih prevajalcev za slovenski jezik v Franciji

Mme Aleksandra MARKUŠ             traductrice assermentée - interprète
2, rue Fernand Granon                  tél : 00 33  4 66 27 28 31
30000 Nimes    

E-mail: aleksandra_markus(at)yahoo.fr


Mme Duša ZGONEC                              traductrice assermentée
10, rue René Naudin,                            tél : 00 33 4 50 39 86 06,  00 33 6 30 91 75 09
74100 Annemasse               

E-mail: dzgonec.traduction(at)gmail.com