Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Splošno /

SPLOŠNO

Na spletnih straneh Konzularne informacije so na voljo informacije, nasveti ter priporočila za bivanje in urejanje upravnih zadev v tujini.

Komu lahko diplomatsko konzularno predstavništvo RS nudi pomoč?
• slovenskim državljanom,
• osebam slovenskega porekla,
• državljanom držav članic Evropske unije, če nimajo svojega diplomatsko konzularnega predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti)

Častni konzulati Republike Slovenije niso pristojni za opravljanje klasičnih konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih primerih ter po navodilih pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Kaj diplomatsko konzularno predstavništvo lahko stori za vas?
• izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo,
• pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji: 
  - pridobitev in posredovanje izpiskov iz matičnih knjig
  - državljanstvo
  - potni listi in osebne izkaznice
  - prijava stalnega / začasnega prebivališča
  - overitev podpisa, kopije, prevoda
• posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
• če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem    soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje v kakšnem položaju ste se znašli,
• obvesti sorodnike oz. prijatelje ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti,
• pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo*,
• pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,
• overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih.

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

Česa diplomatsko konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?
• izposlovati izpustitve iz pripora oz. zapora
• plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kazniva dejanja
• preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo
• izposlovati znižanja izrečene kazni za prometne prekrške
• priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu
• plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug
• pomagati vstopiti v državo
• priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov
• rezervirati hotelov ali drugih namestitev
• priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje

Uradne ure konzularnega oddelka veleposlaništva

Od ponedeljka do srede: 10h-13h, v četrtkih: 10-12h. 

Prihod je potrebno nujno najaviti na telefonski številki +33 1 44 96 50 67 ali prek e-maila sloembassy.paris(at)gov.si vsaj en delovni dan prej.  

V kolikor na naših spletnih straneh niste našli informacij, ki jih potrebujete, nas lahko kontaktirate na sloembassy.paris(at)gov.si ali na telefonsko številko 00 33 1 44 50 96 67.

 

 

CENIK KONZULARNIH TAKS

 

 

Vloga

EUR

 

Vloga – če ni druge takse

13

 

Naslednja vloga v isti zadevi

6

 

 

 

 

Vročitev

EUR

 

Vročitev – v Evropi

6

 

Vročitev – izven Evrope

13

 

 

 

 

Državljanstvo

EUR

 

Sprejem v državljanstvo

354

 

Odpust iz državljanstva

354

 

Ugotovitev državljanstva

181

 

Priglasitev v državljanstvo do 36. leta + vročitev

19

 

 

 

 

Prebivališče

Prijava in odjava prebivališča

takse prosto

Vpis novega stalnega prebivališča v potni list

takse prosto

 

 

 

Potrdila, izpiski

EUR

Posredovanje izpiskov iz matičnih knjig

takse prosto

Posredovanje izpiska iz RMK zaradi priglasitve v državljanstvo do 36. leta (taksa + vročitev)

19

Posredovanje izpiska iz RMK zaradi naknadnega vpisa - oba starša državljana RS

takse prosto

Pridobitev izpiskov iz matičnih knjig iz RS in vročitev stranki (taksa + 2x vročitev)

25

 

Pridobitev izpiskov iz tujine (taksa + vročitev + plačilo tujim organom)

19

 

Posredovanje izjave o spremembi imena po poroki, če ta ni razviden iz PMK (taksa + vročitev)

19

 

Pridobitev potrdila o samskem stanu (taksa + vročitev)

19

 

Izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze

38

 

Izdaja potrdila o živetju slovenskega državljana

takse prosto

Vloga za spremembo osebnega imena z odločbo

51

 

Naslednja vloga za spremembo osebnega imena

102

 

Izdaja potrdil za DDV in carinskih potrdil

35

 

Spremnica za prenos posmrtnih ostankov

14

 

Deponiranje podpisa in pečata notarja pri DKP

110

 

Sestava pooblastila

14

 

Sestava oporoke na DKP

69

 

Sestava oporoke izven DKP

111

 

Preklic oporoke

35

 

Dopolnitev oporoke

55

 

Sestava pogodbe na DKP

55

 

Sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke

38

 

 

 

 

Overitve

EUR

 

Prepis ali fotokopija, narejena na DKP + overitev, prva stran

14

 

Prepis ali fotokopija, narejena na DKP – vsaka naslednja stran

6

 

Overitev potrdila o živetju tujega državljana

19

 

Overitev fotokopije (naredi stranka) prva stran

14

 

Overitev fotokopije (naredi stranka) – vsaka naslednja stran

6

 

Overitev prevoda

14

 

Prevod in overitev prevoda na stran (naredi DKP)

35

 

Overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti

24

 

Overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost blaga do porekla ali imena

45

 

Overitev podpisa na zasebni listini

19

 

Overitev tujega uradnega podpisa in pečata (deponiranega)

14

 

 

 

 

Potni list

EUR

 

Vloga za izdajo potnega lista

6

 

Potni list z veljavnostjo 1 leto + vloga

47

 

Potni list z veljavnostjo 3 let + vloga

57

 

Potni list z veljavnostjo 5 let + vloga

76

 

Potni list z veljavnostjo 10 let + vloga

115

 

Potni list za vrnitev v SLO in EU

19

 

Potni list za tujce

66

 

Naznanitev pogrešitve potnega lista

takse prosto

Za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse.

Za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji  pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge, se plača 4x vrednost takse.

 

 

 

Osebna izkaznica

EUR

 

Osebna izkaznica z veljavnostjo 1 leto + vloga

37

 

Osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let + vloga

44

 

Osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let + vloga

60

 

Osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let + vloga

76

 

Vloga za izdajo osebne izkaznice

6

 

Naznanitev pogrešitve osebne izkaznice

takse prosto

Za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse.

Za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse.