Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Izdaja potnega lista /

POTNI LIST

Slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo nove potne listine vložijo na Veleposlaništvu RS v Parizu, ali na pristojni Upravni enoti v RS. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati. 
Osebam nad 12. letom starosti se pri podaji vloge na veleposlaništvu zajame tudi dva prstna odtisa.
Vpisa mladoletnih otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.
Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).
 
Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:
- biometrično fotografijo (prosimo, preberite nove specifikacije);
- star oz. pretečen potni list* (v kolikor ga imate, če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list)
- vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu)
 
*V kolikor svoj star potni list še potrebujete do izdaje novega, lahko tega obdržite do prejema novega potnega lista. Vrnjen star potni list je pogoj za prejem novega.  

Biometrična fotografija mora biti aktualna, kazati mora pravo podobo in ne sme biti retuširana.  Izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35X45 mm. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Zobje se ne smejo videti. V primeru, da nosite očala z dioptrijo, bodite pozorni, da ni odseva očal na fotografiji. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.

V bližini veleposlaništva se med rugim nahaja fotografski studio LIS photo na naslovu 37, Rue de l'Annonciation, 75016 Paris; Delovni čas od ponedeljka do petka od 9:00 do19:00, ob sobotah med 10:00 in 19:00.

Veljavnost potnega lista (14. člen ZPLD):
- 10 let za odrasle osebe (od 18. leta dalje)
- 5 let za otroke od 3.-18. leta starosti
- 3 leta za otroke do 3. leta starosti
 
Takse*:
• otroci do 3. leta starosti: 57 €
• otroci od 3. -18. leta: 76 €
• odrasli: 115 €

Stranka lahko ob podaji vloge zaprosi tudi za prioritetno, hitrejšo, izdelavo potnega lista, za katero so predpisane nekoliko višje takse.

*V kolikor vam potni list ukradejo oziroma ga izgubite, je potrebno ob vlogi za nov potni list plačati dvakratno takso, razen če dokažete, da ste ravnali z dolžno skrbnostjo. Če so vam potni list ukradli ali ste ga izgubili dvakrat ali večkrat, je taksa za izdelavo novega potnega lista štirikratna.
 
Pomembna informacija: vsi stari rdeči potni listi (izdani po 01. 03. 2001) ostanejo veljavni do njihovega poteka, z njimi je prav tako mogoče potovati v ZDA, zato slovenskim državljanom potnih listov ni potrebno zamenjati, razen če to želijo.
 
Dolžnost slovenskega državljana ob spremembi osebnih podatkov
Državljan RS, ki spremeni stalno prebivališče mora upravni enoti/slovenskemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu v tujini predložiti potno listino za vpis spremembe naslova, najpozneje v 30 dneh po spremembi.
Najpozneje v 30 dneh pa mora predložiti potno listino upravni enoti v uničenje, če:
- spremeni priimek ali ime,
- fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
- je poškodovana oziroma obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
- spremeni stalno prebivališče, pa je vpis ene spremembe v ta potni list že izkoristil.

Preklic potnega lista
Pogrešitev, izgubo ali tatvino potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo, naznaniti pristojnemu organu.
Preklic lahko opravite na veleposlaništvu ali na upravni enoti v Republiki Sloveniji, za kar potrebujete originalni policijski zapisnik (zato je pogrešitev, izgubo ali krajo potrebno najprej prijaviti najbližji policijski postaji).

Policijske postaje v Parizu:

Vloga za preklic potnega lista je takse prosta.