Veleposlaništvo RS Pariz /Konzularne informacije /Vstop in bivanje v Republiki Sloveniji /

Vstop in bivanje v Republiki Sloveniji

Tujec za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji (RS) potrebuje veljavni potni list, zadostna finančna sredstva, lahko pa se od njega zahteva tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje.


Tujec mora po prihodu v Slovenijo v roku 3 dni na najbližji policijski postaji prijaviti svoje bivanje.


Tujci iz držav z vizumsko obveznostjo lahko v Slovenijo vstopijo z vizumom ali dovoljenjem za prebivanje.

DRŽAVLJANI EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (države Evropske unije, Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
 
Državljani druge države članice EGP lahko vstopite v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujete vizuma ali dovoljenja za prebivanje. To velja ne glede na namen, zaradi katerega vstopite in želite prebivati v Republiki Sloveniji (tudi v primeru, ko želite v Republiko Slovenijo vstopiti zaradi zaposlitve, študija, samozaposlitve, naselitve ...).

Prve tri mesece po vstopu lahko prebivate brez prijave prebivanja, morate pa izpolniti dolžnost t. i. policijske prijave, to je prijaviti prebivanje pristojni policijski postaji (vi ali vaš stanodajalec). Za daljše prebivanje pa morate pred pretekom dovoljenega trimesečnega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivate, prijaviti prebivanje, to je vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Seveda lahko za izdajo potrdila o prijavi prebivanja zaprosite tudi takoj po vstopu v Republiko Slovenijo.

 

VIZUM


Če ste državljani tretje države in imate veljaven potni list, v Republiko Slovenijo pa želite vstopiti in v njej bivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali druge vrste obiska, morate na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini pridobiti vizum.

Imetniki enotnega vizuma, ki ga je izdala pogodbenica schengenskega sporazuma (npr. Francija), lahko v času veljavnosti vizuma z vizumom in veljavno potno listino vstopite v Republiko Slovenijo in v njej bivate za čas do treh mesecev, če izpolnjujete pogoje za vstop:
- imate zagotovljena sredstva za preživljanje,
- imate dokumentacijo, ki dokazuje namen prebivanja,
- ne predstavljate nevarnosti za javni red, nacionalno varnost ali mednarodne odnose katerekoli države pogodbenice.

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE


Če želite vstopiti v Slovenijo in prebivati v njej iz drugačnega razloga, kot je to mogoče na podlagi vizuma (npr. študij, raziskovalno delo, združitev družine, idr.), poleg veljavnega potnega lista za vstop v Republiko Slovenijo potrebujete dovoljenje za prebivanje, izdano v Republiki Sloveniji. Tega morate pridobiti že pred vstopom v državo.

Če imate veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala druga pogodbenica schengenskega sporazuma (npr. Francija), lahko s tem dovoljenjem in z veljavno potno listino vstopite v Slovenijo in za čas do treh mesecev tudi bivate v državi. Seveda morate izpolnjevati že prej omenjene pogoje za vstop in ne smete biti na nacionalnem seznamu oseb oziroma tujcev, ki jim Slovenija ne dovoli vstopa na svoje ozemlje.

Podrobnejše informacije ter informacije o potrebni dokumentaciji ob podaji vloge:

Ministrstvo za notranje zadeve

E-Uprava